Διαγωνισμός για τα πυρόπληκτα – Επικύρωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 8 Μαίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσης από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού των μελετών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για «Πρότυπους τύπους τριών κατοικιών 65, 80 και 95 m² για αποκατάσταση των πυροπλήκτων κατοικιών, μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου 2007». Το Δ.Σ. ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.