Διαγωνισμός για την κατασκευή γέφυρας στη λίμνη Viroi με χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Η Αλβανική Αρχή Οδοποιίας (ARRSH) ανακοίνωσε το άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή γέφυρας κατά μήκος της εθνικής οδού Αργυροκάστρου – Τεπελενίου και συγκεκριμένα στη λίμνη Viroi που βρίσκεται βόρεια του Αργυροκάστρου. Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος του πρότζεκτ περί κατασκευής γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα, ύψους 100 εκατ. δολαρίων και χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 20 Μαρτίου τρχ. έ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ