Διαγωνισμός για τις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 160 εγγραφές στο διαγωνισμό. Συμφωνήθηκε να σταλεί προς όλους όσους εγγραφούν στο διαγωνισμό ευχαριστήριο με e-mail το οποίο θα αποτελέσει και επιβεβαίωση για την εγγραφή. Επίσης ενημέρωσε και για την πορεία συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου –πέραν του ΤΕΕ που είχε ήδη ορίσει εκπρόσωπο το πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ Νίκο Φιντικάκη, διαχειριστή της εταιρείας-μέλους του ΣΕΓΜ «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ»- όρισαν και ο ΣΑΔΑΣ τον Πρόεδρό του κ. Γεωργακόπουλο και το ΕΜΠ την καθηγήτρια κα Κρεμέζη. Από την πλευρά του ΣΕΓΜ, πέραν του κ. Αλέξανδρου Τομπάζη, διαχειριστή της εταιρείας-μέλους του ΣΕΓΜ «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.», (ο οποίος προτάθηκε επίσης και εκ μέρους του Ειδικού Ταμείου Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών), αποδέχτηκε να συμμετέχει ο συνάδελφος αρχιτέκτων κ. Κ. Κυριακίδης, πρόεδρος της εταιρείας –μέλους του ΣΕΓΜ «Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»