Διαγωνισμός κατασκευής εργοστασίου διαχείρισης και καθαρισμού υδάτων υδροφόρου ορίζοντα στο Ισραήλ

Κοινοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ, μέσω της διυπουργικής Επιτροπής Διαγωνισμών, για την κατασκευή εργοστασίου που θα διαχειρίζεται τα μολυσμένα βιολογικά ύδατα στον υδροφόρο ορίζοντα που ευρίσκεται το εργοστάσιο Αμυντικής Βιομηχανίας Ισραήλ στην περιοχή Ramat HaSharon.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνισμό είναι η 23η Ιουλίου 2020 και η τελική υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική Πρόσκληση από την Κυβέρνηση του Ισραήλ.