Διαγωνισμός του ΙΙΒΕ της Ακαδημίας Αθηνών

Ο ΣΕΓΜ δεν θα προβεί σε άλλες ενέργειες – πέραν της υποστήριξης της προσφυγής που έχει ήδη δρομολογηθεί – αλλά θα προχωρήσει μόνο σε μια επιστολή του Προέδρου.