Διαδικτυακές διασκέψεις, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις – μπροστά σε μια νέα επαγγελματική πραγματικότητα

Την εποχή πριν τον Covid-19, οι ψηφιακές εκδηλώσεις βρίσκονταν στο περιθώριο της επαγγελματικής μας πραγματικότητας. Σήμερα, οι τηλεδιασκέψεις και οι διαδικτυακές εκδηλώσεις και διαβουλεύσεις είναι ένα γεγονός που πλέον χαρακτηρίζει τις επαγγελματικές μας σχέσεις, τις συνδιαλλαγές και τις επικοινωνίες μας. Η πανδημία έφερε μαζί της νέα, απρόσμενα δεδομένα στη ζωή μας που ήρθαν για να μείνουν.

Στην εποχή μετά τον Covid-19 θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε εκδηλώσεις και συνέδρια με φυσική παρουσία και να επωφελούμαστε από τη μοναδική αξία που έχει η ανθρώπινη συνδιαλλαγή. Την ίδια στιγμή θα οργανώνουμε όλο και περισσότερο εκδηλώσεις, οι οποίες βασίζονται σε ένα υβριδικό μοντέλο με φυσική παρουσία των βασικών ομιλητών σε ένα εξοπλισμένο στούντιο και παράλληλη ψηφιακή σύνδεση άλλων ομιλητών και συμμετεχόντων. Επίσης, θα οργανώνουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται 100% ψηφιακά με ομιλητές και συμμετέχοντες που έχουν δυνατότητα παρέμβασης και διάδρασης από τον χώρο της επιλογής τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν.

Ο χρόνος θα δείξει ποια, από τις σημερινές υπάρχουσες επιλογές, θα επιβιώσει και πώς αυτές θα εξελιχθούν.

Η Αγγελική Γκούτσε είναι Συντονίστρια Εκδηλώσεων στην Ομάδα Σύμπραξις. Θα χαρεί να σας καθοδηγήσει και να συζητήσει μαζί σας πώς θα οργανώσετε επιτυχημένα και αποτελεσματικά κάθε εκδήλωση, διαβούλευση ή συνέδριο, ψηφιακό ή μη.