Διαδικτυακή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Shaping the Future of New Mobility»,14/10/20

Η εμφάνιση νέων προτύπων και μοντέλων κινητικότητας (αυτόνομη, συνδεδεμένη, βιώσιμη, ήπια και αστική κινητικότητα κλπ) αποτελεί πρόκληση και ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα των οδικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ERF (Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοσπονδία Γορέων Οδοποιίας), η FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών), η Γαλλική Ομοσπονδία Οδοποιίας (Routes de France), η Γαλλική Ομοσπονδία Δημοσίων Έργων (FNTP) και η Συνομοσπονδία Διεθνών Συνδέσμων Κατασκευαστών (CICA), ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2019 μια διεθνή μελέτη αναφοράς για τον προσδιορισμό του αντικτύπου των νέων προτύπων κινητικότητας και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η οδική υποδομή.

Η μελέτη αυτή κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, τα αποτελέσματα της οποίας θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια συνεδρίου που θα φιλοξενήσει ο ευρωβουλευτής Dominique Riquet (Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού). Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους τομείς για να διαλύσει τα υπάρχοντα στεγανά και να προωθήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος όλων των χρηστών, με στόχο να διαμορφώσει το μέλλον της οδικής υποδομής.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στην εκδήλωση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, εδώ.