Διαδικτυακό σεμινάριο για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ)

H Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) υπό την αιγίδα της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων.

Τα σεμινάρια έχουν στόχο να ενημερώσουν σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.