Διαδικτυακό Σεμινάριο – Εφαρμογή Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ) Ενότητα Β

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), υπό την Αιγίδα της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων,διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών διαδικτυακών Σεμιναρίων με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων. Το δεύτερο Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 21/04/2021 ώρα 13:00-15:00.  Απευθύνεται σε Μηχανικούς και Επιστήμονες Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων Φραγμάτων και Ταμιευτήρων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση.

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο