Διαμαρτυρία για μελέτες ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

Θα αποσταλεί διαμαρτυρία προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ σχετικά με παρατυπίες που υπάρχουν σε προκήρυξη στατικών μελετών. Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης και ο κ. Ντουνιάς θα φροντίσουν για τη σύνταξή της.