Διαμαρτυρία για προκήρυξη συμβάσεων με μη σύννομη διαδικασία

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ) για τους όρους διακήρυξης των ακόλουθων διαγωνισμών:

  1. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Α’ (βλ. TED 2014/S 087-152748), με αντικείμενο «Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Α’ με τις εξής υπομελέτες: α) Τοπογραφική Ανάλυση/Μελέτη χωροθέτησης, β) Χωροταξική μελέτη, γ) Μελέτη του Αντίκτυπου της Κυκλοφορίας, δ) Πολεοδομική Μελέτη, ε) Ανάπτυξη Επιχειρηματικού/Επενδυτικού Σχεδίου» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 585.000 EUR.
  2. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β’ (βλ. TED 2014/S 087-152624), με αντικείμενο «Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β’ με τις εξής υπομελέτες: με τις εξής υπο-μελέτες: α) Ρυθμιστικού Σχεδίου – Α’ και Β’ φάση, β) Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), γ) Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 497.000 EUR.
  3. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β’ (βλ. TED 2014/S 087-152673), με αντικείμενο «Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του Εμπορευματικού Κέντρου. Το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας θα αναπτυχθεί με το διχωρικό μοντέλο (Ν 3333/05 και 3710/08) και θα περιλαμβάνει το λιμενικό τμήμα και τα τμήματα στην ενδοχώρα. Σε κάθε ένα από αυτά θα εκπονηθούν ξεχωριστά οι απαιτούμενες μελέτες» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 900.000 EUR.

Ο ΣΕΓΜ τόνισε τα σημεία τα οποία καθιστούν την προκήρυξη, την ανάθεση και τη συμβασιοποίηση των συγκεκριμένων αντικειμένων μη σύννομη και ακυρωτέα και αιτήθηκε την άμεση παρέμβαση του Προέδρου του ΟΛΗΓ Α.Ε.

ΣΕΓΜ_Επιστολή διαμαρτυρίας στον ΟΛΗΓ Α.Ε.