Διαμαρτυρία ΣΕΓΜ για την προκήρυξη σύμβασης με καταχρηστικούς όρους

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Άνδρου – Τήνου για τους όρους της προκήρυξης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου.

Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, αφού αλλοιώνει το γράμμα και το πνεύμα της πρότυπης Προκήρυξης, περιορίζει τον ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, προκαλεί προφανή βλάβη τόσο στα μελετητικά γραφεία που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν, όσο -και κατά συνέπεια- στα συμφέροντα του Δημοσίου.

Δείτε την επιστολή εδώ.