Διαπραγμάτευση για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

Ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο κ. Καραβοκύρη με αναπληρωτή το Γενικό Γραμματέα κ. Λουκάτο.
Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΣΤΕΑΤ σχετικά με την απόφαση διαιτησίας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας.