Διεθνής Διαγωνισμός για κατασκευή 3 υδροηλεκτρικών σταθμών σε Βοσνία

Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ενημερωτική επιστολή σχετικά με Διεθνή Διαγωνισμό για τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία τριών μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικών σταθμών στη Βοσνία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις ακόλουθες συνδέσεις:
http://fipa.gov.ba/ufokusu/default.aspx?id=4776&langTag=en-US
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=38587

Τη σχετική επιστολή μπορείτε να τη βρείτε εδώ.