Διεθνής διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ

Ο ΣΕΒ ενημερώνει τα μέλη του για Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία που προκήρυξε ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, με αντικείμενο την αναθεώρηση 314 Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ένωσης για τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.