Διεθνής Διοργάνωση της κλαδικής έκθεσης Project Lebanon

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βηρυτού ενημερώνει για τη διεθνή διοργάνωση της 25ης έκδοσης της κλαδικής έκθεσης Project Lebanon, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Απριλίου 2024 στο χώρο Seasside Arena, στο κέντρο της Βηρυτού, Λίβανος.

Ως ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών και της ενέργειας, η  Project Lebanon 2024 φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση των ανωτέρω κλάδων στον Λίβανο με μοναδικό τρόπο.
Η Project Lebanon Going Forward 2024 θα περιλαμβάνει 4 κύριους τομείς:
– Κατασκευές και υποδομές
– Χερσαίες υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργεια
– Μεταφορές, λιμένες και εφοδιαστική
Παράλληλα, η έκθεση Lebanon Smart Manufacturing 2024, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Λιβανέζων Βιομηχάνων (ALI), θα επικεντρωθεί στους τομείς της αυτοματοποίησης, της Βιομηχανίας 4.0, της συσκευασίας παραγωγής τροφίμων και της μεταποίησης. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει την τελευταία τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τα συστήματα στον τομέα της μεταποίησης στους ενδιαφερόμενους για τη βιομηχανία στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο στέλεχος της έκθεσης, κυρία Άλια N. Παπαναστασίου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λίβανο, Τηλ.:+961 4 521 700-1, ecocom-beirut [at] mfa [dot] gr