Διεξαγωγή Παγκόσμιου Συνεδρίου Σηράγγων στην Αθήνα

Το 2023 πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Σηράγγων WTC2023. Τη διοργάνωση του Συνεδρίου, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 1.000 Συνέδρους, έχει αναλάβει η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπόγειων Έργων (ΕΕΣΥΕ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.wtc2023.gr 

Στην ακόλουθη σύνδεση ΕΔΩ μπορούν να υποβληθούν οι περιλήψεις ανακοινώσεων του Συνεδρίου στην αγγλική γλώσσα.