Διερεύνηση θέματος ΟΑΔΥΚ

Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΕΓΜ θα εξετάσουν το ζήτημα των προβλέψεων σχεδίου Νόμου για τις αρμοδιότητες του ΟΑΔΥΚ σε σχέση με την εκπόνηση μελετών.