Διοργάνωση Έκθεσης για τον κλάδο Ηλεκτρολογίας CWIEME Berlin 2024

Το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου ενημερώνει για τη διοργάνωση της επικείμενης Δ.Ε. Έκθεσης CWIEME 2024 για τον κλάδο ηλεκτρολογίας και πληθώρα άλλων υποκλάδων (περιβάλλον/ενέργεια, κινητικότητα) η οποία λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση στο Βερολίνο στις 14-16 Μαΐου 2024. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων προς συζήτηση, στις θεματικές οι οποίες ανακοινώθηκαν από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή είναι η Παρασκευή, 10η Νοεμβρίου 2023, ενώ όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές οι εν λόγω προτάσεις στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από το Διοικ. Συμβούλιο της CWIEME. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εν λόγω διοργάνωσης.