Διοργάνωση εκδήλωσης “Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ διοργανώνει την εκδήλωση με θέμα: “Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά” την Τρίτη 5.12.2023.

Παρακαλώ βρείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα.