Διοργάνωση Decarbonisation Expo 2024

Όπως τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι και του χρόνου θα πραγματοποιηθεί η διεθνής έκθεση τεχνολογιών ενέργειας World Smart Energy Week Japan στις 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2024 στο Τόκυο. 
Μέρος της έκθεσης αυτής είναι η Decarbonisation Expo (https://www.decarbonization-expo.jp/hub/en-gb.html) στην οποία το EU Japan Centre for Industrial Cooperation σχεδιάζει τη συμμετοχή με ευρωπαϊκό περίπτερο.
Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ιαπωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της σύνδεσης της κλιματικής πολιτικής με την επιχειρηματικότητα, ειδικά για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τη μείωση της χρήσης άνθρακα. Ως εκ τούτου, η ιαπωνική αγορά παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας, τόσο για εξαγωγές όσο και για άλλες μορφές συνεργασίας.