Δ.Τ. 11.4.2013 Άνευ λογικής η απόφαση αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών στο ΕΤΑΑ

Ως παράλογη ενέργεια, η οποία δεν συμβαδίζει με την κρίσιμη επαγγελματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μηχανικοί αυτή την περίοδο, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) την απόφαση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), διατυπώνοντας την πλήρη διαφωνία του με την κίνηση αυτή.

«Σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης και ύφεσης, όπου η δραστηριότητα των μηχανικών έχει συρρικνωθεί δραματικά και οι νέοι συνάδελφοι πρακτικά αδυνατούν να βρουν εργασία, είναι εντελώς λανθασμένη και αστήριχτη η επιλογή της επιπλέον επιβάρυνσης του κλάδου με την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Ανδρέας Λουκάτος, συμπληρώνοντας πως «πιστεύουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, καθώς στην πράξη η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές».

Ο ΣΕΓΜ καλεί τους αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να επανεξετάσουν με ρεαλισμό το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και του κλάδου των μηχανικών, αντί να περιορίζονται σε αποστασιοποιημένες λογιστικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, ο ΣΕΓΜ επισημαίνει την αναγκαιότητα συνεργασίας και συντονισμού των φορέων που εκπροσωπούν δραστηριότητες μηχανικών, προκειμένου να προετοιμαστούν και να διατυπωθούν εναλλακτικές ορθολογικές και ρεαλιστικές προτάσεις.

Ο ΣΕΓΜ τονίζει πως η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο όπου, παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες:

  • δεν διαφαίνεται ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης 
  • δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ σε κατεύθυνση αναπτυξιακής ανάκαμψης