Δυνατότητες δραστηριοποίησης μελετητικών επιχειρήσεων στη Γεωργία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τιφλίδα απέστειλε στον Σύνδεσμο νέο ενημερωτικό σημείωμα για τον τομέα των υποδομών και τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γεωργία.

Όπως και στην προηγούμενη σχετική ενημέρωση, σημειώνεται ότι η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα, τόσο στον τομέα οικιστικής δόμησης, όσο και στον τομέα υποδομών, καθώς και η χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στους τομείς των υποδομών μεταφοράς, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων/ υδάτινων πόρων από ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα EIB, EBRD, Παγκόσμια Τράπεζα, δημιουργούν δυνατότητες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών εταιρειών κατασκευαστικού κλάδου στη Γεωργία, ιδίως στο μελετητικό σκέλος ή και στην υλοποίηση έργων, είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο κοινοπραξιών με γεωργιανές και ευρωπαϊκές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να επικοινωνούν με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων.

Διεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia

Τηλέφωνο: 00995322942858

Ηλ. Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi [at] mfa [dot] gr