Δ.Τ. 11.2.14. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Ανάγκη για μια νέα φιλοσοφία

Βασικές προτάσεις και σχόλια επί της αρχής, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, επισημαίνοντας ότι για να μπορέσει ο νόμος να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη μνημονιακή υποχρέωση. Το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, που είχε δοθεί, κρίνεται σαφώς ως ανεπαρκές για ουσιαστική και παραγωγική διαβούλευση επί ενός τόσο νευραλγικού τομέα της εθνικής οικονομίας, όπως είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Έχοντας επίσης ως δεδομένο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες οφείλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική εθνική νομοθεσία, το σχέδιο νόμου θα πρέπει να ανασυνταχθεί ώστε να εναρμονισθεί με αυτές. 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες Δελτίο Τύπου εδώ.

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο εδώ.