Δ.Τ. 18.6.14 ΑΚΡΟΠΟΛ: Ερωτηματικά προκαλεί η παράκαμψη του αρχικού μελετητή

Κλασική περίπτωση όψιμης εξεύρεσης «αστοχιών» εγκεκριμένης μελέτης θεωρεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) να γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης τροποποίησης νέας μελέτης για το διατηρητέο κτίριο Ακροπόλ της οδού Πατησίων, χωρίς να φροντίσει παράλληλα να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι, πριν από οποιαδήποτε απόφαση τροποποίησης, καλείται στο Συμβούλιο ο αρχικός μελετητής και ζητείται εγγράφως η γνώμη του και η τυχόν διορθωτική παρέμβασή του. Στην περίπτωση της πρόσφατης γνωμοδότησης οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον αρχικό μελετητή δεν εφαρμόστηκαν, παραβαίνοντας τη νομοθεσία (παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν. 3316/05), τους κανόνες δεοντολογίας αλλά και την αρχή σεβασμού του επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους μεταξύ συναδέλφων.

Η συμμετοχή του αρχικού μελετητή στην επίβλεψη του έργου αποτελεί κανόνα για τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι μια πρακτική που, δοκιμασμένα, έχει οδηγήσει στην παραγωγή αρτιότερων έργων σε όλα τα επίπεδα που αφορούν ποιότητα, χρόνους και κόστος. «Στην Ελλάδα δυστυχώς το πρόβλημα είναι ευρύτερο», κατά την άποψη του Προέδρου του ΣΕΓΜ κ. Γιώργου Κάζου. «Ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας έχει πολλές ελλείψεις στην επίβλεψη των έργων, αφού οι επιβλέποντες μηχανικοί είναι λίγοι σε σχέση με τα μεγέθη των έργων. Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός από αναθέτουσες αρχές που δεν είναι εκπαιδευμένες στην επίβλεψη σημαντικών έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Δήμοι, όπου η κύρια εμπειρία των λίγων μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών, προέρχεται συνήθως από μικρά έργα συντήρησης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πολιτών. Το εύλογο στις περιπτώσεις αυτές είναι να ζητηθεί η συμβολή κάποιου εξωτερικού συμβούλου-μελετητή για την κάλυψη των αναγκών στην επίβλεψη των έργων, αλλά και γενικότερα, στη διαχείριση της σύμβασης. Η νομοθεσία μας περιέχει σχετικές προβλέψεις ώστε να μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί άραγε αποφεύγεται συστηματικά η πρόσληψη συμβούλων επίβλεψης των έργων, όταν μάλιστα το όλο σύστημα πάσχει στο θέμα αυτό; Γιατί επιλέγεται η χρονοβόρα και αμφιλεγόμενη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους αναδόχους κατασκευής, αφού ξεσπάσει ένα πρόβλημα και δεν γίνονται ενέργειες αποτροπής και πρόληψης των προβλημάτων; Ίσως οι απαντήσεις να βρίσκονται στους ίδιους λόγους με αυτούς που οδήγησαν στο να αγνοηθεί η νομοθεσία στο θέμα του ΑΚΡΟΠΟΛ και να μη ζητηθεί η γνώμη του αρχικού μελετητή του έργου», συμπληρώνει με νόημα ο κ. Κάζος.

Το γεγονός ότι δεν υιοθετούμε τις δοκιμασμένες μεθόδους άλλων χωρών εγείρει ερωτήματα, καθώς δεν γίνεται καμία προσπάθεια, ώστε να μην διαιωνίζονται στη χώρα μας τα προβλήματα με τις κακοτεχνίες στις κατασκευές, τις μεγάλες υπερβάσεις των προϋπολογισμών, τα πισωγυρίσματα και τους χρόνους υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων που ξεφεύγουν από κάθε προγραμματισμό. «‘Αποψη και πάγια θέση του ΣΕΓΜ είναι ότι δεν χάνουμε τίποτα με το να δοκιμάσουμε τις μεθόδους των άλλων προηγμένων κρατών – εκτός αν δεν το θέλουμε για άλλους λόγους», επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κάζος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μαρία Δημητροπούλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΣΕΓΜ, τηλ. 210 7248644, 6948 884018, e-mail: comms [at] kataskeyh-istoselidas [dot] gr/demo/segm
ΣΕΓΜ – Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών, Τηλ. 210 6452232, fax: 210 6444685, e-mail: segm [at] kataskeyh-istoselidas [dot] gr/demo/segm

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf εδώ