Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη

Η πανδημία κορωνοϊού αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει τη φετινή χρονιά ύφεση ιστορικών διαστάσεων. 

Η Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη προβλέπει ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά 7,75% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 6% το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7% το 2020 και να αυξηθεί κατά περίπου 6% το 2021. Οι προβλέψεις για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ έχουν αναθεωρηθεί κατά περίπου εννέα εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την οικονομική πρόβλεψη του φθινοπώρου 2019.

Το σοκ για την οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρικό, εκ του γεγονότος ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη μέλη, αλλά τόσο η πτώση της παραγωγής το 2020 (από -4,25% στην Πολωνία σε -975% στην Ελλάδα) όσο και η ισχύς της ανάκαμψης το 2021, θα διαφέρει σημαντικά. Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους μέλους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα αυτή, αλλά και από τη δομή των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε σταθεροποιητικές πολιτικές.

Δείτε την Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη ΕΔΩ.