Εγγραφές νέων μελών

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής των μελετητικών εταιρειών:
1. «Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Π.ΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ – MELCON ENGINEERING EE» και
2. «ΧΩΡΟΔΟΜΗ ΟΕ – Τ.ΓΚΡΕΒΕ – Χ.ΛΕΥΚΙΔΗΣ – Β.ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ»