Εγγυητικές Επιστολές ΤΣΜΕΔΕ (02/12-2005)

Aλλαγές στη διαδικασία και στους όρους έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ΤΣΜΕΔΕ.

Aλλαγές στη διαδικασία και στους όρους έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ΤΣΜΕΔΕ Γνωστοποιείται η υπ’αριθμ. 5276/21-11-2005 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία και τους όρους έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ