ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ”

Η Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)».

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.