Εγκύκλιος ΑΡ.71 ΙΚΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Εγκύκλιος ΑΡ.71 ΙΚΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 4093/2012.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ