Εγκύκλιος 28 Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο: ”Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Εγκύκλιος 28 του Υποργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο: ”Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή”. Μπορείτε να κατεβάσετε την Εγκύκλιο εδώ και το ΦΕΚ εδώ.