Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»»

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 33 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»».

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο 33/2013 εδώ