Εγκύκλιος 9 (01/04/2005)

Δημοσίευση του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ