Εγκύκλιος E.1 (22/01/2007)

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν. 3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ