Εγκύκλιος E.28 (20/11/2006)

Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ