Εγκύκλιος E.29-2005 (03/08/2005)

Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ