Εγχειρίδιο ΜΟΔ “Αφαλάτωση και συνοδά έργα”

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) συνέταξε και δημοσιοποίησε το Εγχειρίδιο (Οδηγό) “ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ” που περιλαμβάνει την καταγραφή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου έργου αφαλάτωσης, από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, δηλαδή:

  • Σύλληψη του έργου, επιλογή τεχνολογίας, επιλογή θέσεων υδροληψίας και απόρριψης ή διαχείρισης υπολειμμάτων, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
  • Μελέτες
  • Αδειοδοτήσεις για μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις
  • Επιλογή σχεδίου για τη χρηματοδότησης, τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

Στόχος του Οδηγού είναι να αξιοποιηθεί από Δήμους που επιθυμούν να αποκτήσουν πόσιμο νερό μέσω της αφαλάτωσης για την καταπολέμηση της λειψυδρίας στην περιοχή τους και τον περιορισμό του κόστους του νερού λόγω της μεταφοράς του από την ηπειρωτική Ελλάδα ή αλλού.

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό ΕΔΩ.