Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016

Ο ΣΕΒ και οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς υπέγραψαν με τη ΓΣΕΕ την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016, σύμφωνα με την οποία ανανεώνονται οι όροι της ισχύουσας και συμφωνείται η ανάληψη δράσεων που αφορούν στο μεταναστευτικό – προσφυγικό  πρόβλημα καθώς και στην προώθηση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.  

Διαβάστε εδώ το κείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας 2016.