Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» υποβλήθηκε επισήμως από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση την Τρίτη 27 Απριλίου. Για την υλοποίηση του Σχεδίου η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια. Στο ποσό των 17,8 δισ. ευρώ προστίθενται 413 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να αποφευχθεί απώλεια πόρων σε περίπτωση μεγαλύτερων εκπτώσεων από αυτές που έχουν -συντηρητικά- προϋπολογιστεί, αφού το σχέδιο στηρίζεται στο εύλογο καθαρό κόστος που προκύπτει από την αφαίρεση από τον προϋπολογισμό κάθε έργου του ΦΠΑ και της αναμενόμενης έκπτωσης που θα προκύψει στον σχετικό διαγωνισμό.

Οι εταιρείες μας καλούνται να συμπράξουν σε ένα μεγάλο αριθμό από τα προτεινόμενα έργα, τα οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.