Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2021-2023)

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.

Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ εδώ.