Εκδήλωση «Η Ισότητα των Φύλων στην Εργασία»

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΕΒ εκδήλωση / συζήτηση με θέμα «Η Ισότητα των Φύλων στην Εργασία».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί έρευνα με θέμα “Επιχείρηση Ισότητα: Η Θέση των Γυναικών στις Επιχειρήσεις στην Ελλάδα”.