Εκδήλωση ΣΕΓΜ για το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ, πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΓΜ Εκδήλωση με θέμα «Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Στην Εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε πλήθος εκπροσώπων εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, παρουσιάστηκε από το Δ.Σ. και συζητήθηκε το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, με το οποίο ενσωματώνονται οι νέες Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, επιπλέον, θεσπίζονται νέες ειδικές εθνικές διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και δημοσίων έργων (κατάργηση Ν. 3316/05 και Ν. 3669/08).

Κοινή άποψη και πεποίθηση των συμμετεχόντων ήταν ότι το δημοσιοποιηθέν σχέδιο νόμου, το οποίο συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί γόνιμος διάλογος και συνεργασία με τους βασικούς φορείς και χωρίς να έχει καθοριστεί και θεσμοθετηθεί η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις, παρουσιάζεται κατώτερο των περιστάσεων και δε μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της αντιστροφής της σημερινής κατάστασης απαξίωσης, της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανόρθωσης και της ουσιαστικής και υγιούς ανάπτυξης του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το σχέδιο νόμου δεν παρουσιάζει αναπτυξιακό πρόσημο και εμφανή σκόπευση προς τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των κανόνων λειτουργίας και την εξυγίανση της αγοράς των μελετών και των συναφών υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι οι ενσωματούμενες νέες Οδηγίες της ΕΕ δίδουν πολλές δυνατότητες και εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτήν. Με τις προτεινόμενες ειδικές εθνικές διατάξεις δεν εξυπηρετούνται βασικοί επιθυμητοί στόχοι, όπως η διασφάλιση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση και η πριμοδότηση της ποιότητας, η προώθηση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και, εντέλει, η ουσιαστική εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικέςΤο Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών και τα συμπεράσματα της Εκδήλωσης, θα καταστρώσει την πολιτική παρεμβάσεων που θα υιοθετηθεί σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες μέχρι τη ψήφιση του νέου νόμου, θα επικαιροποιήσει τις βασικές θέσεις του Συνδέσμου (που είχαν σταλεί στα Υπουργεία, στην ΕΑΑΔΗΣΥ και στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας) και θα οριστικοποιήσει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια επί του σχεδίου νόμου που θα αποσταλούν στα συναρμόδια υπουργεία.

12