Εκδήλωση ΣΕΓΜ «Το ΕΣΗΔΗΣ και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών»

Κατόπιν επιθυμίας πολλών εταιρειών – μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε την οργάνωση ειδικής εκδήλωσης με θέμα «Το ΕΣΗΔΗΣ και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 16:30 (ώρα προσέλευσης-εγγραφών 16:00), στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

Βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι κ.κ. Απόστολος Φρατζέσκος και Αθανάσιος Πανταζής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ και η κ. Γεωργία Καστραντά, Προϊσταμένη Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Επίσης, έχει προσκληθεί ο Συντονιστής του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ «Δημόσια Έργα», κ. Αντώνης Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, ο οποίος θα ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών και τις διαδικασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Στην Εκδήλωση καλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν εκπρόσωποι όλων των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, καθώς και τα στελέχη αυτών που ασχολούνται με τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Αιτήσεις συμμετοχής (αποκλειστικώς για μέλη του ΣΕΓΜ) μέχρι την 24η/11/2017, με αποστολή e-mail στον Σύνδεσμο (segm [at] segm [dot] gr). Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία όλων των ατόμων της εταιρείας-μέλους που θα συμμετάσχουν.