Εκδήλωση ΣΕΓΜ & BSA: «Κίνδυνοι και συνέπειες από τη μη νόμιμη χρήση λογισμικού», Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Ο μελετητικός κλάδος είναι ένας από τους επιχειρηματικούς κλάδους που χρησιμοποιεί λογισμικό σε όλη την παραγωγική του διαδικασία (από κλασσικά λειτουργικά προγράμματα έως πολύ εξειδικευμένα λογισμικά σχεδιασμού και διαστασιολόγησης τεχνικών έργων).

Κατά την πάγια άποψη του ΣΕΓΜ, η κατοχή και χρήση αδειοδοτημένου λογισμικού άπτεται, ευθέως και αμέσως, των θεμελιωδών αρχών της ισότιμης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού. Η νόμιμη κατοχή, μάλιστα, του δηλούμενου λογισμικού για την εκπόνηση μελετών θα μπορούσε να συνιστά και κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης και επιλογής σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και να συμβάλει στην άμβλυνση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων.

Κατόπιν ενημέρωσης από πλήθος εταιρειών για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων νόμιμης χρήσης λογισμικού από την BSA | The Software Alliance (www.bsa.org), έχει διαφανεί ότι δεν υπάρχει πλήρης γνώση στη μελετητική αγορά αφενός για το πότε ένα εγκατεστημένο λογισμικό θεωρείται μη νόμιμο, αφετέρου για τους σημαντικούς κινδύνους και συνέπειες από τη χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ και η BSA | The Software Alliance συνδιοργανώνουν ειδική εκδήλωση με θέμα «Κίνδυνοι και συνέπειες από τη μη νόμιμη χρήση λογισμικού», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 16.30-19.30, στο Ξενοδοχείο AMALIA Athens, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα (Σύνταγμα).

Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι της BSA θα ενημερώσουν για την αξία του νόμιμου λογισμικού και τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και τους σημαντικούς νομικούς, οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν μη αδειοδοτημένο λογισμικό. Επίσης, θα απαντήσουν και θα διευκρινίσουν τυχόν ερωτήσεις και απορίες.

Στην Εκδήλωση καλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι πληροφορικής όλων των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη, οικονομικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της εκδήλωσης καλούνται τα μέλη του ΣΕΓΜ, μέχρι τις 28/3/2019 να συμπληρώσουν την on-line δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΕΓΜ.