Εκδήλωση του ΣΕΓΜ για το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις 31.03.2016

Την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, και ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99), ο ΣΕΓΜ θα πραγματοποιήσει Εκδήλωση με θέμα «Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Με το σχέδιο νόμου, που δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε προς διαβούλευση, ενσωματώνονται οι νέες Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, επιπλέον, θεσπίζονται νέες ειδικές εθνικές διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και δημοσίων έργων (κατάργηση Ν. 3316/05 και Ν. 3669/08).

Το σχέδιο του νομοθετήματος, το οποίο θα καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τις δυνατότητες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί γόνιμος διάλογος και συνεργασία με τους βασικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους αντισυμβαλλόμενους στις δημόσιες συμβάσεις, παρά τις συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευσε την ψηφισθείσα, προ ενός έτους, τροπολογία για την πρώτη αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. Ν. 4320/15, ΦΕΚ Α 29/19.03.2015) αναφέρονταν «Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4281/2014 προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σκοπός είναι, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να λάβει χώρα ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, η οποία, να οδηγήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στην κατάρτιση ενός άρτιου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα πληροί τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Γι’ άλλη μία φορά, το κράτος μας λειτουργεί ανορθολογικώς και προχείρως, δεδομένου ότι προωθείται συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, χωρίς να έχει συζητηθεί, καθοριστεί και θεσμοθετηθεί Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Οποιαδήποτε επίκληση, δε, «πίεσης» λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων στερείται -εκ των πραγμάτων- σοβαρότητας, καθόσον η «δέσμευση» για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων είχε ως αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2ο τρίμηνο 2012 (βλ. 2ο Μνημόνιο, Ν. 4046/12, Παράρτημα V_2, παρ. 2.6), η οποία με το 3ο Μνημόνιο (βλ. Ν. 4336/15) μεταφέρθηκε για τις 31.1.2016. Άλλωστε, στο 3ο Μνημόνιο υπάρχει και «δέσμευση» θέσπισης Εθνικής Στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, μέχρι τον Μάρτιο 2016, και, κατά συνέπεια, ουδείς θα διαφωνήσει ότι πρέπει να τηρηθεί η ορθολογική (αυτονόητη) ακολουθία και να προχωρήσει η χώρα μας στην αλλαγή του ειδικού νομοθετικού πλαισίου για κάθε βασικό τομέα, μετά την οριστικοποίηση και συμφωνία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων συνιστά εθνική αναγκαιότητα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική εκπλήρωση ενός μνημονιακού όρου.

Περαιτέρω, και το κυριότερο, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου δε φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει αντιστροφή της σημερινής κατάστασης απαξίωσης, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανόρθωση, ουσιαστική και υγιής ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δυστυχώς, το σχέδιο νόμου δε χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό πνεύμα και εμφανή σκόπευση προς τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των κανόνων λειτουργίας και την εξυγίανση της αγοράς των μελετών και των συναφών υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι οι ενσωματούμενες νέες Οδηγίες της ΕΕ δίδουν πολλές δυνατότητες και εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτήν. Με τις προτεινόμενες ειδικές εθνικές διατάξεις δεν εξυπηρετούνται βασικοί επιθυμητοί στόχοι, όπως η διασφάλιση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση και η πριμοδότηση της ποιότητας, η προώθηση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης  και, εντέλει, η ουσιαστική εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές.

Ενδεικτικώς, σημειώνεται ότι για το θέμα της υπερίσχυσης της ποιότητας έναντι της τιμής (θέμα ύψιστης σημασίας για τον μελετητικό κλάδο), το οποίο συνιστά θεμελιώδη στόχο των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών («τέλος στη δικτατορία της χαμηλότερης τιμής και επαναφορά της ποιότητας στο επίκεντρο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το σχέδιο νόμου είναι παντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρά τις γνωστές (τουλάχιστον στο Υπουργείο Υποδομών) συνέπειες του υφιστάμενου απαράδεκτου φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. Συγκεκριμένα, σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα των Οδηγιών της Ε.Ε., αλλά και τη διεθνή πρακτική, θεσμοθετείται η ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, δηλαδή η ανάθεση πνευματικών (intellectual) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σημασίας, με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (βλ. άρθρο 98 του σ/ν) και, μάλιστα, χωρίς πρόβλεψη ποιοτικής επιλογής στη διαγωνιστική διαδικασία.

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ συνεχίζει τη μελέτη του σχεδίου νόμου (αναμένεται η δημοσιοποίηση και των υπολοίπων διατάξεων), συζητά και έχει επαφές και επικοινωνίες με στελέχη άλλων φορέων, ενώ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της παρέμβασης του ΣΕΓΜ.

Για την πλήρη ενημέρωση επί των εξελίξεων, την αναλυτικότερη παρουσίαση, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου νόμου, υπό το δεδομένο -μάλιστα- της παρατεταμένης περιόδου κρίσης που διανύουμε, το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμη τη διοργάνωση της συγκεκριμένης Εκδήλωσης.

Στην Εκδήλωση προσκαλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι όλων των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, έτσι ώστε να καταστρωθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΕΓΜ και να επικαιροποιηθούν οι βασικές θέσεις του Συνδέσμου (που είχαν σταλεί στα Υπουργεία, στην ΕΑΑΔΗΣΥ και στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας), τις οποίες το Δ.Σ. θα προωθήσει, θα προβάλλει και θα υποστηρίξει σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες μέχρι τη ψήφιση του νέου νόμου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΕΓΜ.