Εκδήλωση του ΥΠΕΞ για εξωστρέφεια στην Αφρική

Ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί στην εκδήλωση του ΥΠΕΞ για την εξωστρέφεια στην Αφρική από 2 μέλη του ΔΣ (που θα καθοριστούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα), ενώ παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση των μελών του ΣΕΓΜ για την εκδήλωση.