Εκδήλωση “Steel Safety Barriers” 8/4/2014

Την Τρίτη  8  Απριλίου  2014  και  ώρα  16:00  στο  ΤΕΕ  Αθήνας,  παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του  κανονισμού  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1317,  η  χρήση  των  νέων συστημάτων  αναχαίτισης  οχημάτων παγκοσμίως, η δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεταλλικών στηθαίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις απόδοσης, ο τρόπο πιστοποίησής τους (simulation and crash tests), καθώς και προβλήματα και λύσεις.

Flyer Athens
Invitation for attending_open dialogue_steel safety barriers