Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις Εκδηλώσεις Δικτύωσης του EU Low Carbon Business Action in Brazil

Παράταση δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων για τις Εκδηλώσεις Δικτύωσης στη Βραζιλία στο πλαίσιο του EU Low Carbon Business Action in Brazil. Όπως μας έχει ενημερώσει με τη σχετική επιστολή του, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας του Αγίου Παύλου στη Βραζιλία, το γραφείο έργου του Low Carbon Business Action in Brazil (LCBA) δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης, ως εξής:

  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Άγιος Παύλος, 3-7 Οκτωβρίου 2016. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής έκθεσης βιομηχανικού περιβάλλοντος και βιωσιμότητας FIMAI Ecomondo. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη σχετική ιστοσελίδα μέχρι τις 14 Αυγούστου 2016.
  • Βιοαέριο και βιομεθάνιο, Άγιος Παύλος, 17-21 Οκτωβρίου 2016. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Sebrae (Βραζιλιανή Υπηρεσία Υποστήριξης ΜΜΕ), CNI (Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών) και ABIOGΑS (Βραζιλιανός Σύνδεσμος Βιοαερίου). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη σχετική ιστοσελίδα μέχρι τις 21 Αυγούστου 2016.

Για λεπτομέρειες επί των προσκλήσεων και πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές ανάγκες της Βραζιλίας στους παραπάνω τομείς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο έργου του LCBA στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] lowcarbonbrazil [dot] com (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας διαθέσιμα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα).