Εκδόθηκε η Υ.Α. για ελάχιστα παραδοτέα μελετών

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β 1047/29.3.2019 η αναμενόμενη ΥΑ «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».
Δείτε την απόφαση εδώ.