Έκθεση Πεπραγμένων 2021

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά, για λόγους προστασίας των συμμετεχόντων από την πανδημία COVID-19 και αποτροπής της διασποράς του ιού, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Παναγής Τονιόλος παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβούλιο του ΣΕΓΜ για το έτος 2021.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021